Årsakene stormaktene var spesielt farlig fordi nye

Årsakene til krigen

En av de dypt forliggende årsakene til første verdenskrig
var store etniske forskjeller på Balkanhalvøya. Bosnia-Herzegovina var en del
av Østerrike-Ungarns dobbeltmonarki i 1908. I dette området fantes det og
finnes det fortsatt store forskjeller mellom folkegrupper, og de nasjonale og
religiøse spenningene var store. Muslimer, katolikker og ortodokse levde sammen.
De store maktene blandet seg inni situasjonen.  

We Will Write a Custom Essay Specifically
For You For Only $13.90/page!


order now

Serberne ville ha et Stor-Serbia, og ville dominere Balkan.
De tok både Kosovo og Makedonia, og var veldig interessert i Bosnia-Herzegovina,
der det bodde mange serbere.

 Østerrike-Ungarn var
redd for en allianse mellom Stor-Serbia og Russland, og ville dominere Kroatia,
Slovenia og Bosnia-Herzegovina, som var romersk- katolsk. Russerne, på sin
side, støttet Panslavismen og Serbia på Balkan, som var ortodokse. Den
panslaviske tanken var å samle et rike som skulle forene det slaviske folk.

 Tyskerne hadde også
interesser i området, for å nytte sin egen økonomi.  De planla Bagdadbanen, som skulle gå i gjennom
Balkan, til oljefeltene i Irak.

Mens det osmanske riket viste høy interesse og tilhørighet
til den muslimske befolkningen.

Innblandingen til stormaktene var spesielt farlig fordi nye
allianser, økende militarisme, imperialisme og økende opprusting gjorde at
konfliktene kunne trappes opp fort og spre seg videre. Tyskland og
Østerrike-Ungarn inngikk en avtale i 1879 som forpliktet dem til å støtte
hverandre om et av landene ble angrepet eller gikk til angrep. I 1882 meldte
Italia seg inn i samarbeidet, de tre nasjonen utgjorde trippelalliansen.
Frankrike besluttet derfor å danne en allianse med Russland. Russland var
egentlig ikke så villig til å innlede en slik allianse og bli dradd inn i
urolighetene, men på grunnlag av et lån de fikk fra Frankrike for å bygge opp
industrien hadde de ikke noe valg. Frankrike nektet å gi Russland lån hvis de
ikke gikk i allianse med dem, og siden Russland var avhengig av dette lånet
måtte de si ja til alliansen. Denne alliansen ble opprettet 1894. Landene lovet
hverandre å gå i krig hvis en av dem ble angrepet av ett av landene i
Trippelalliansen, på denne måten sørget de for at Tyskland måtte føre krig på
to fronter hvis de angrep. Storbritannia var foreløpig ikke med i noen
allianse, men etter at de hadde lagt striden med Frankrike om koloniene til
side søkte de inn i alliansen med Frankrike og Russland. De tre store statene
dannet sin egen allianse, trippelententen i 1907. Tanken bak alliansen var at
ingen stormakt skulle bli sterk nok til å true en annen. Det at landene inngikk
allianser med hverandre førte til at det nå ble dannet to maktblokker i som
dominerte i Europa.